Kaliteli İletişimin Önemi

iletişimde kalitenin önemi

İletişimde Kalitenin Önemi

Kişiler veya kurumlar arasında köprü kuran iletişim modelleri gün geçtikçe ilerlemekte, teknolojinin farklılıklar getirmesi ile de farklı yerlere gitmektedir. Günümüzde bakıldığı zaman artık kişilerin bir yerden bir yere yolculuk yapmadan alışveriş dahi yapabildikleri iletişim modelleri bulunmaktadır. İletişimin modelinin kullanımının kolay ve erişebilir olması tercih edilirken, afet ve acil durumlarda ise en büyük hizmeti gerçekleştirecek unsur olduğu göz ardı edilemez.

İletişimin Kademeleri

Yerel yönetimler tarafından geliştirilmesi ve kullanım kolaylığını destekleyen unsurlar ile donatılmış iletişim modelleri halka hizmet amaçlı olarak kesintisiz biçimde ulaştırılması gerekmektedir. Hatta iletişim modellerini uygularken iletişim kademelerini belirlemeli bu kademeler içerisinde ilk kademe orta kademe ve son kademe olarak belirlenmeli. İletişim sürecinde belirlenen iş akışları ile yapılandırılması amaca yönelik hizmet sağlayacaktır.

İlk kademe çağrı ve benzeri gelen mesajların ayrıştığı olaya ve duruma göre değerlendirildiği kayda değer olanların kaydedilerek bir orta kademeye alınması hedefini güden kademedir. Orta kademe ise ilk kademeden aktarılan mesajların değerlendirildiği ve alanına göre çeşitlendirildiği kademe alanıdır. 

Orta kademe içerisinde alınan mesajın iletilmesinde ve yapılacak işlemlere dair süreç belirlenir ve yapılan analiz işlemi sonrası bir üst kademe olan son kademeye mesaj iletilir. Son kademe de ise mesaj sebep sonuç ilişkisi belirtilmiş mesaj iletilmek ve sonuç algısını almak üzere alıcıya iletilir.

Kademeler halinde belirlenen mesaj grupları alıcıya en hızlı şekilde ulaştırılır böylelikle bu koordinasyonun bozulmaması afet ve acil durumlarında da sistem yöneticisine ve sistem kullanıcısına hayati değer katar. Hayati değer can kaybını önleyeceği gibi, firmanızın kalite değerine de katkı sunar.

Kaliteli İletişimin Marka Değeri Üzerindeki Etkisi

Kalite değeri artan firma marka değerini de yükseltir. Marka değeri yüksek olan firma ise tüketiciye sunduğu ürünün daha iyi olduğunun ispatıdır. Tüketici ise her zaman hizmet alacağı markanın değer oranın yüksek olmasını ister. Değer oranı yüksek firma sizi anlar veya anlamak için çaba sarf eder, sizin kullandığınız hizmetleri veya ürünlerin geliştirilmesi amacı ile çalışmalar yapar bu çalışmalarda da sizden fikir alır sizin düşüncelerinize önem verir.

Yaşam seviyesini yükseltecek her alanda olması gereken bir sınıflandırma çeşididir kalite aldığınız eldivenden ayağınızda kullandığınız terliğe kadar. Umarım canım ülkemde de her daim kalitenin yüksek olduğu refah seviyesinin yüksek olduğu bir yaşam sürecinde biz ve çocuklarımız ömür tüketiriz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar